Monday, May 31, 2010

Gardening!

Strawberries...sweet and yummy. At least they would be if I could get any...Last year I bought 39 tiny plants- I bought 30 of them -10 Korona, 10 Senga Sengana and 10 Bounty- at Plantasjen. Hubby bought 9 at Hildenes Gartneri. So we planted, one sort in each box. Lettuce was planted as an extra in each of the boxes. They grew. And grew. And grew... But we didn't get any berries!

Jordbær er godt...ihvertfall hvis en kunne få noen! Ifjor kjøpte vi 39 småplanter-jeg kjøpte 30 av dem- 10 Korona, 10 Senga Sengana og 10 Bounty- på Plantasjen, og Gubben kjøpte 9 på Hildenes på Eid. Så vi plantet en sort i hver kasse, de hadde god plass, og på resten av plassen sådde vi salat. Og alt vokste. Og vokste. Og vokste...Men bær fikk vi ikke!

Something had to be done! I cleared out each box, snipped off all dead leaves, sorted out, and ended up with literally hundreds of new, little plants-LOL!

Noe måtte gjøres!! Jeg spadde ut hver kasse, klippet av alt daudt bladverk, sorterte, og endte opp med bokstavelig talt hundrevis av nye småplanter-hehe!

Then added fresh dirt, and a layer of plastic to help reduce the weeds.
Et nytt lag med jord, og planteduk over der igjen fpr å prøve å holde ugraset vekk.

Now this looks better, doesn't it?
Dette ser vel bedre ut, vel?There are now 8 boxes, each with 48 plants...and this year I will snip off each little offshoot, hoping for flowers and strawberries instead of more plants;-)
Nå har vi 8 kasser, hver med 48 planter...og i år skal alle utløpere knipes med hård hånd, i håp om å få blomster og bær, istedetfor flere planter;-)Have a great week!
Ha en flott uke!


6 comments:

Monstermønster said...

Så lurt å ha dem i kasser! Husker med gru vond rygg etter masse jordbærplukking til familiens syltetøylaging.

Ruth said...

Jordbærplantene mine har aldri gitt bær det første året, men jeg får masse året etter. Fuglene spiser dem opp før jeg får tak i dem som regel, men så har jeg ikke så mange planter heller da. :)

Judy said...

Good luck with the strawberries. They are so luscious to eat right out of the berry patch.

Timotei said...

Så smart med de kassene! lykke til med årets jordbærhøsting!

Mother of Chaos said...

mmmm, strawberries! I'm told that's exactly what you want to do: pinch off the "runners," so the plant will focus energy on the berries. I'll be keeping my fingers crossed for you...

YarnThrower said...

I'm not the best gardener, but am interested in seeing how your strawberries fare this year... I generally go to a farm to pick them :-)