Thursday, October 15, 2009

...a challenge...

Sylvia gave me a challenge...a purple one...and that was a tough one! Purple is not a colour I use, except for during advent,( so there might be some purple candles somewhere!) so I've had a couple of days trying to find purple things around me!
The first one is this picture- by my daughter, DD2, 12 years. I think she painted it last year, and I've wanted to convert it into an applique ever since! It hangs in our hall, and I really like it!

Sylvia gav meg en utfordring...en lilla en...og den var vrien!Lilla er ikke en farge jeg bruker, unntatt i adventstida (så det ligger sikkert noen lilla adventslys et sted!), så jeg trengte etpar dager på å finne noe lilla rundt meg!
Den første tingen blir dette bildet-laget av yngstedatteren på 12. Jeg tror hun malte det i fjor, og jeg får lyst til å applikere det hver gang jeg ser det! Det henger i inngangen vår, og jeg liker det! Second: My bike! Old-fashioned, 17 years old, finally got new tyres on this summer, still going strong. And purple;-)

Nr.2: Sykkelen min! Gammeldags, 17 år gammel, fikk endelig på nye dekk i sommer, fremdeles en god sykkel. Og så er den lilla;-)

I have a purple dish brush too...
Lilla oppvaskkost også...
Then over to something really delicious! Purple (named Mystic) lace yarn from Anni, 1200 m just waiting for the perfect pattern! Currently decorating my bookshelf.
Så kommer noe virkelig lekkert. Lilla (kalt Mystic) garn fra Anni, 1200 /100g som bare venter på det perfekte mønster! Foreløpig dekorativt innslag i bokhylla.


Tracy had a give-away some time ago, and lucky me won two balls of purple yarn! Just enough for a pair of mittens! Warm and cosy with a simple horseshoe lace pattern from
Crofter's Cowl by The Shetland Trader. I've used these, but it is about the only thing I own in purple!
Tracy hadde en give-away for en stund siden, og heldige meg vant to nøster lilla garn! Akkurat nok til et par votter! Varme og gode med etenkelt hestesko-mønster fra Crofters Cowl av Gudrun (følg bare linkene over, så kommer dere til begge:-))
This one is a gift, a little leftover from the tunic I made for my niece. Finally blocked;-)

Dette er en gave, hadde litt igjen etter tunikaen til niesen min. Fikk endelig strekt den også!But I'm still not up to 7 things... I've never worn purple, but I like the colour on other people! I don't have a lot of purple inside the house either...but then I went looking at my windowsills...
Finally something! African Violets! Several of them, actually. I occasionally kill a couple, but they never give up completely;-)
Fremdeles ikke 7 ting...jeg har aldri brukt lilla selv, men syns det er fint på andre! Har ikke så my lilla i huset heller...men så tok jeg en kikk i vinduskarmene mine! Endelig var det noe! St. Paulia! Faktisk flere ...Det hender at jeg har livet av en og annen, men det er alltid noen som ikke gir opp;-)

So, there you have it, 7 purple things around me. Anyone want to play along? Maybe you, Silja? And Rani? And perhaps Kris? Can you find 7 things in orange? But only if you feel like it, it's not an obligation!
Sånn, der var det, 7 lilla ting rundt meg. Noen som har lyst til å ta utfordringen? Kanskje du, Silja? Og Rani? og kanskje Kris? Kan dere finne 7 ting i oransje? Men bare hvis dere har lyst- det er ingen tvang!
Da, Sylvia, tror jeg at jeg er ferdig her! Det var moro, men vanskeligere enn jeg trodde! Takk for ytfordringen, og ha en fortsatt fin dag!
Have a great day!


Thursday, October 01, 2009

...harvesting...

Will they ever ripen? The carrots are a nice size...
...but this is the view when I turn from the tomatoes...

Vi har tomater på kjøkkenveggen, men vil de noengang bli modne...???
Gulrøttene ser imidlertid bra ut!
Og her er utsikten når jeg snur meg fra tomatene...