Thursday, December 31, 2009

Godt nytt år!!!

Happy New Year!!!

Friday, December 25, 2009

..Christmaseve...

...inside Ervik kyrkje...
...fra Ervik kyrkje.. ...and from the churchyard...
...og kirkegården..

..and here is Selje ...
...og her er Selje...
Christmasgreetings to you all. Thank you so much for all your nice comments and e-mails during the year. May you all have a peaceful Christmas.
God jul til alle sammen. Tusen takk for alle gode komentarer og e-poster jeg har fått i løpet av året. Ønsker dere alle en fredelig jul.

Monday, December 07, 2009

...lysmesse...

...I'm still opening adventgifts from my sister...no cheating! One each day, and I'm smiling, this is fun! A couple of days ago I got some pearls with a loop, so yesterday, when I needed a pair of earrings, I made some. And now I need the thread for some sewing, so I figured I'd better take a photo;-)
Jeg åpner fremdeles adventsgaver fra søsteren min...ikke noe lureri her! En hver dag, og jeg smiler hver gang, dette er moro! For etpar dager siden fikk jeg noen svarte perler med øye, og igår, da jeg trengte etpar nye øredingser, laget jeg et par. Og nå skal jeg sy noe, og trenger tråden, så jeg tenkte det var best å ta et bilde;-) (og joda, jeg fikk hyssingen også!)
-------------------------------------------
Our DD1 is a confirmee in May-10, and they have several things that they are learning and going through in church prior to the confirmation. Yesterway we went to mass, candlemass or lightmass, I don't know what it's called in English, but all the youth come in dressed in white gowns and with candles. It was beautiful (my camera is lousy in bad lightconditions...so please apologize the crappy photos...)
They came in at the back of the church, and lit their candles in the globe (which is actually made by hubby's father...),and then walked up to the altar.

Datter#1 skal konfirmeres i mai, og de har ganske mye de skal gjennom og lære før den tid. I gårvar det lysmesse...en fin opplevelse...(kameraet mitt tar ikke gode bilder under dårlige lysforhold- eller så er det bare meg...)
de kom inn fra våpenhuset bakerst i kirka, tente lysene sine i globen (som faktisk ble laget av svigerfar...) og gikk opp til alteret.
Enjoy these days...
Ønsker alle noen fine dager...


Sunday, December 06, 2009

Sunrays over Selja...and snow in Houston!!!

Hubby sent me some photos yesterday. He is working in Houston, Texas. He comes home suntanned, and tells about the swimmingpool, how hot it has been, while we are freezing cold here...but then this happened: SNOW!!! in Houston! The parking lot is glazed with ice. This is Friday, around 4pm. I can't imagine how the roads must have been!
Gubben sendte meg noen bilder igår. Han jobber i Houston, Texas. Han kommer hjem, solbrun og fin, og forteller om svømmebassenget, og hvor varmt det er der, mens vi fryser her...men så skjedde dette...snø!!! I Houston! Parkeringsplassen er glasert- det var vått, og så falt temperaturen, og alt ble til is. Bildet er tatt fredag ettermiddag, i firetida. Tenk på hvordan veiene ble da!
----------------------------------------------------------------------------------------------


Not a day without knitting...
Gigantic? Yes, I know...and you know what? I'm going to throw them in the washer and felt them when they're done! A gift for our veterinarian, she lives next door in an old, cold house.
Ikke en dag uten strikketøyet...
Digre? Ja, jeg vet, jeg skal hive dem i vaskemaskinen og tove dem etterpå! Julepresang til dyrlegen vår, hun bor i et kaldt,gammelt hus like ved siden av oss. A friend came visiting yesterday, and she brought me tulips! Then MagFly challenges us to take a break together with our favourite Christmascup today- here's mine, with a couple of cows;-) They are fading- it's not only bad light, but this cup is used daily, and gets thrown in the dishwasher daily, so it is fading...
Jeg fikk besøk av en venninne igår, og hun hadde med seg tulipaner! Og så hadde MagFly en liten utfordring på bloggen sin idag-ta en pause sammen med favorittkoppen-og her er min. Kyrne begynner å bli litt falma, denne er i bruk hver dag! The sun shone on Selja today...

Sola skinner på Selja idag...

Have a lovely 2.sunday in advent...

Ha en fin 2. søndag i advent. Vi skal ut på lysmesse med konfirmantene...

Friday, December 04, 2009

baking...

We started baking yesterday..there are a few sorts that we "need" every year;-)
  • First up: Krumkaker! Yummy!

Vi begynte å bake igår, det er noen sorter vi bare "må" ha hvert år...

først ute er krumkakene! Namm! The recipe:

  • weigh the eggs with shell. (I used 5 eggs, they weighed 295 grams)
  • add the same weight of sugar (in this case 295 grams) and stir well.
  • melt the same weight of butter and stir in.
  • add the same weight of flour. Mix well.
  • add a little bit of cardamum (you can also use vanillasugar, but I prefer the taste of cardamum...)
  • I also added some water, because the batter was quite thick.( About 1 deciliter to this amount,but you have to try...)

Then bake/griddle/fry- or whatever it's called, in the krumkakeiron/griddle. I used to have an old iron that could be used on the stove, but now it's electrical.

Oppskrifta: (det er vel mange som har denne)

vei egg med skallet på (jeg brukte 5 egg, og de veide 295 gr.)

Ha i like mye sukker(295g), jeg pleier å vispe nå.

Smelt like mye smør (altså 295 gram) og ha i bakebollen.

Vei opp like mye mel og ha i.

Bland alt godt.

Ha i litt kardemomme, eller vaniljesukker hvis du liker det bedre.

Så hadde jeg i ca.1 dl vann..for røra ble litt tjukk...

Så skal de stekes i krumkakejernet, som nå er elektrisk. En gang i tiden hadde jeg et som lå på ovnen...

  • use a cone to form them once they're out of the iron. Let cool. They should be very crisp.
    And here's the result...put in a box, and try to hide from begging children;-)

Jeg har en kjegle som jeg former dem over med det samme de er stekt. Avkjøles. De skal være sprø...

og her er resultatet... legg i en boks, og prøv å gjemme dem fra tiggende barn;-)


Speaking of begging children...here's what they did...julemanna. The kitchen was a mess afterwards, but they had fun!

Apropos tiggende barn...her holder de på med julemanna. Kjøkkenet så ut som det var bomba etterpå, men de hadde det moro!

The result: A box full of cookies- and normally we will have to bake these at least three times during December....

Resultatet: En boks full, og vanligvis må dise bakes ihvertfall tre ganger til før jul... (I've made a little bag to keep all my cookiecutters in)
(jeg har laget en liten pose til alle utstikkerne mine)


Instead of my dailyview, you'll get my kitty, she is very interested in the computer, and tries her best to write some on it...she also doubles as a scarf- winding herself around my neck. She is lonely now, her brother was given away a couple of weeks ago, and we had to let the mother go, because she was a menace, so she's left with Mr.Black, and he's not always willing to play anymore...
Og så skal dere få en liten kattefrøken istedetfor dagens utsikt...hun er veldig glad i dataen, og prøver å få skrevet litt he. Får hun ikke lov til det, kveiler hun seg rundt nakken på meg som et annet skjerf...Tror hun føler seg litt alene...vi ga vekk broren for etpar uker siden, og mora var vi til dyrlegen med, hun var blitt så sint og uberegnelig, så nå er det bare Svartekatta igjen. Han er ikke alltid så villig til å leke han heller... Still icy roads- I've never seen the cars drive so slow here!
Have a great day:-)


Fremdeles fryktelig glatte veier- har aldri sett bilene kjøre så seint noen gang!
Ha en flott dag:-)
Thursday, December 03, 2009

Only three weeks left...

The sheep are shorn, and enjoying their hay. It's still cold (40F)outside, so I felt really sorry for them when the shearing was done, and they stood there shivering! They are doing fine though;-)

Sauene er klipt, og koser seg med tørrhøyet. Det er fremdeles ganske kaldt, ca 5C, så jeg syns litt synd på dem der de stod med ny frisyre og skalv! Men det går bra med dem;-)
DD2 has been making Christmascards. It's fun. We used a few stamps and some colouringpencils. The cards are premade and was bought in a kit from Nille. They often have kits that might be fun for the kids. We hope to make some more before it's too late to send them!
Datter #2 har laget kort. Det er ganske moro. We hadde noen få stempler og fargeblyanter. Kortene er ferdige(kartongen), de kom i ei julekortpakke fra nille. Jeg har kjøpt forskjellige aktivitetspakker der som er litt morsomme. Vi får prøve å lage litt flere før det er for sent å sende dem! I thought I'd share a few links...Have you seen Drops Garnstudio Julekalender ? Or 9nas julekalender? Britt-Arnhild is also blogging every day...
Tenkte jeg skulle dele noen linker..til Drops sin julekalender, og 9nas musikalske. Britt-Arnhild blogger også hver dag...
You'll get my view once again...Yesterday we saw the sun- not on our place though, we are in the shade now- but the sun shone on Selja...
Dere må slite med utsikten min idag også...igår så vi sola- ikke her riktignok, vi ligger på skyggesida- men sola skein på Selja...
Have a good day;-)
Ha en god dag;-)

Wednesday, December 02, 2009

Adventcalendars!

The kids are not satisfied with a chocolatecalendar...so a few years ago I knit these hearts and felted them. I found the pattern in a magazine, but can't remember which one... Each child has a heart, and they get different things every morning- if I remember it...LOL! Sometimes it's toothpaste or shampoo, sometimes chocolate, sometimes a tiny ornament.

Ungene er ikke helt fornøyd med bare en sjokoladekalender..så for etpar år siden strikket og tovet jeg disse hjertene. Jeg fant mønsteret i et av julemagasinene, men kan ikke huske hvilket...Hvert barn har sitt hjerte, og de får forskjellig oppi hver morgen- hvis jeg husker det da! Av og til er det tannkrem og shampo, av og til sjokolade, og noen ganger julepynt. But the kids are not the only ones with a calendar this year! My sister sent me this bag:
Men det er ikke bare ungene som har adventskalender i år! Se hva jeg fikk av søsteren min: Filled with 24 gifts! So far I've got wool for needlefelting, in different shades of red, and sewingthread in different colours. I had to wake DD2 today- she wants to see me unpack each little bag, and so did DS2 before he went off to school. So the bag sits in my kitchen, and I'm looking at it wondering what's next! Exiting and fun:-)
Fylt med 24 gaver! Igår fikk jeg ull til nålefilting i forskjellige rødfarger, idag var det sytråd i ulike farger. Jegmåtte vekke Datter#2, hun vil være med på oppakkingen. Det ville Sønn#2 også før han skulle på skolen.Posen står på kjøkkenet, og jeg kikker stadig bort på den og lurer på hva som kommer imorgen! Moro:-)
Look at this cute gifttag! My sister doesn't have a lot of time for crafts, but she likes to make cards and decoupage.
Se på den fine merkelappen! Søsteren har ikke allverdens tid til å drive med håndarbeid/hobby, men hun liker "dilleting" som kort og decoupage.

As always- a pair of socks on the needles- this time Mauds Hjerte. The yarn is Bärengarne Tom Klassik, 75%superwash wool/25%polyamid, 100gr/420m, a new yarn to me. Feels very soft.
Som alltid- etpar sokker på pinnene- Mauds Hjerte denne gangen. Garnet er et nytt bekjentskap. Kjennes veldig mykt ut.
Todays view...the roads are icy...

Dagens utsikt...vi har glatte veier...
Have a great day/ Ha en flott dag!Tuesday, December 01, 2009

...det snør, det snør, tiddelibom...

December already...I've had my morning cup of tea, made a fire in the fireplace, got the kids off to school...next is to feed the sheep...

Desember allerede...jeg har drukket tekoppen min, fyrt opp i ovnen, og fått ungene på skolen...nå står sauene for tur...

Speaking of sheep...I've made a couple of recycled jeansbags again, and since my DD2 had thrown away the elephantdrawing that I had wanted to use, I had to find something online...so here is (supposed to be...!) Shaun the sheep!

Og mens vi snakker om sauer...jeg har sydd etpar vesker til, og siden Datter#2 hadde kastet elefanttegningen som jeg hadde tenkt å bruke, måtte jeg finne noe annet...så her kommer (noe som egentlig skal være) Shaun The Sheep! Two pockets in the back...

To lommer bak...
The bags are simple. I make some kind of applique on a piece of fabric, "glueing" it down with interfacing that sticks on both sides (and sticks rather good on the ironingboard too...), then I use zigzag to sew it down, or some decorative seam. The backpockets are sewn on with zigzag. Both legs are used for the bag itself. I cut off the seams and use the front of the legs for the "patchwork" around the motif, and the back of the legs for the back. It's lined with some cottonfabric I had in my stash. I've done one of these before, but used a child's drawing for the applique.
Veskene er enkle. Jeg lager et eller annet lappverk/applikering på et stykke laken, og fester det med applikasjonsvlieseline (som også kleber ganske godt på strykebrettet...) og syr det ned med sikksakk eller en annen maskinsøm. Baklommene er sydd på med sikksakk. Bruker begge buksebeina til selve veska. Klipper vekk sømmene, og bruker forstykkene til å lage ei ramme rundt motivet, og bakstykkene til bakstykket. Fóret med et eller annet bomullsgardinstoff som lå i hylla. Jeg har laget en før også, men da brukte jeg en barnetegning til motiv.


...DD2's purple mask...
...datter#2 sin lilla maske...

Today it's the 1st of December, and this is the view at 8:50am...blueishgrey skies, and snow...it won't last long, I guess...

Det er allerede blitt 1.desember, ogdett var dagens utsikt, like før klokka 9, blågrå skyer og snødekte marker...det varer nok ikke lenge.. Have a nice and relaxed week:-)
Ha en rolig og hyggelig uke!