Thursday, November 26, 2009

...a bit of this, a bit of that...

Still here! And time flies...

Hubby came home from Houston a month ago, slipped on some stairs, fell, and broke 2 ribbones...so he's been slow going this last month. He's back in Houston now, and we hope he'll get back home in time for Christmas.

We've been sheepherding again,(in October some time) the kids went with me, and we came down with a flock. Still missing lots of lambs though. This is the view from the mountain behind us...we don't see our farm here, it's "under" the head of DD2.

Heisann! Er her fortsatt...
Gubben kom hjem fra Houston, Texas for en måned siden, trakka feil i ei trapp, falt og brakk to ribbein,så han har vært ute av drift hele måneden...Nå er han tilbake i Houston, og vi håper han kommer hjem til jul.

Vi har vært på sauesanking, i oktober var det vel, ungene hadde høstferie, og vi fikk ned igjen en flokk. Men fremdeles mangler det mange lam. Vi har problemer med flåtten her, og jeg tror den kan ha tatt mange.
Utsikten er fra fjellet bak gården, ut mot fjorden, vi ser ikke gården, fo den ligger "under" hodet til yngstejenta.

DS1 was home too.
Eldstesønnen var også hjemme. And here's the wool...
Og her er ulla...

I've been back to Selja too. There is a lot of work and registration going on there. A group of youths has been repairing the path, taking out old and broken pieces and putting in fresh materials. Not done cleaning up though...
Jeg har vært tilbake på Selja også. Det er satt igang et stort arbeid der ute, spesilt registreringer og sånt. Det har også vært murere rundt klosteret. En gjeng ungdommer har hatt sommerjobb der ute, reparert på stien, fjerna knekte bord, og satt inn nye. De er ikke helt ferdige med oppryddinga...

Here you see Stadtlandet in the horizon, from Selja.
Her ser vi mot Stadtlandet i horisonten


The Abbey.
Klosteret.

When I came out, I didn't see any sheep at all, so I went behind the abbey and looked up towards Sunnivahelleren. Suddenly something moved, so I called, and before long the whole flock stood on the stonewall loking down at me, and then they came rolling down the hill, and followed me to the boatshed where we feed them. I haven't been there for quite some time, but they didn't hesitate to come, ate grains out of my hand, and gathered around.

Da jeg kom ut, så jeg ikke en sau, så jeg gikk bak klosteret og kikka opp mot Sunnivahelleren. Plutselig var det noe som rørte på seg, så jeg begynte å lokke, og der stod hele flokken oppe på murene og kikka ned på meg, før de kom bølgende nedigjennom! De fulgte etter meg bort til naustmurene der vi har en liten fòringsplass. Det er en stund siden jeg har vært der ute(været har ikke vært helt samarbeidsvillig i høst...)men sauene kom med en gang, og åtkraftfór av handa på meg. Ikke mye til villsauer...Here they are inside the boatshedwalls. I brought a few of the young rams home with me, and have to get back out to get some more. The sheep and the big ram will stay at the island all winter, with just some supervision and extra feeding if there's a lot of snow (which seldom happens here)
Her er de ved naustmurene. Jeg fikk med noen av småværene hjem igjen, og skulle henta flere. Sauene og storværen skal gå der ute hele vinteren, og så må de bare fóres litt ekstra hvis det blir mye snø(noe som sjelden skjer). Ellers er øya så stor, og flokken så liten at det er nok fòr der.

That's enough about the sheep...
Men det får være nok om sauene...
Now over to something else...sewing! I really like my new Janome! It even has letters! So I've made a few personalized socks! Gina posted a great tutorial for the cutest little Christmasstockings! I've never done any patchwork, and maybe this isn't considered being"proper", but it was really fun, and I've made a few for the kids. I plan to put some sweets in them and hang them on the tree. Name up front, year on the back...
Over til noe annet-sying! Jeg er veldig godt fornøyd med Janomen min! Kan til og med skrive med den:-) Så jeg laget noen små strømper. Gina hadde en flott syanvisning på julestrømper! Jeg har aldri drevet med lappesying, og kanskje er ikke dette regna for "rett" lappesying, men jammen var det moro! Jeg har laget noen til ungene, med navn på ene sida og årstallet bak. Planen er å legge litt snop oppi, og henge dem på juletreet.

That little square could be used to make a cone too! I lined it and sewed it together with a ribbon attached for the loop.
Jeg brukte den lille firkanten til å lage noen kremmerhus også, fòret med stjernestoff, og med silkebånd til oppheng....in a row...
..lang,lang rekke...I've made some bigger cones too, it's a square that's been sewn together with buttons. (Each square is 23 cm/10inches)

Jeg har laget noen større kremmerhus også, dette er bare en firkant, 23x23cm, fóret, og satt sammen med knapper.In other news...I've started to learn weaving ...every Tuesday from now throughout April...we are four in all, and three of us from the same place. So far it's fun, but difficult! Haven't taken any photos yet, but hopefully later? It's just that when we get together and start working, I forget all about the camera, because we are so busy!
There's been knitting going on too, both socks and mittens, I just can't find the pictures again! Anyway, this post has enough photos as it is!


Av andre nyheter...jeg har begynt på vevkurs! En kveld i uka fra nå og ut april. Vi er fire totalt, og tre av oss kommer fra samme bygda. Moro, men vrient...Har ikke tatt bilder enda, vi blir så engasjert og opptatte når vi er der at jeg glemmer det helt!
Jeg har strikket også, både sokker og votter, men bar visst rota vekk bildene, nåvel, det er så mye bilder her ar det får holde for idag!


I'll leave you with today's view...on a grey, dull, wet day...( but it turned out to be a lot of blue in that photo...)

Da får dere få dagens utsikt...grått, vått og dystert...(men det var faktisk ganske mye blått i bildet likevel...hmmm..)

Have a great day- and Happy Thanksgiving to those of you elebrating that day!
Ha en flott dag!