Sunday, September 26, 2010

...my view...and patchwork!

Yesterday we had a great day. The kids and I all went up in the mountains to try to find the sheep. DS1 and I went on Friday, and found twothirds, and then we found 6 more yesterday. The weather was just beautiful- after a loooong time of rain, rain, and more rain, we finally had sun!

Vi hadde en flott dag igår! Fikk med meg ungene til fjells etter sauer. Eldsten og jeg hadde vært oppe fredag, da fikk vi ned 2/3 av flokken, og så fant vi 6 til igår. Strålende vær! Etter uke på uke med bare regn, hadde vi endelig sol! The view from the top- Selja is the dark island top left, and our farm is front right.

Her er utsikten fra toppen, klosterøya Selja er i øverste venstre bildekant, og gården vår nederst til høyre. Selja again, and Stadlandet in the back. Whenever you listen to the weaterforecast on the radio, you will hear the word "Stad". Well, that's here....

Selja igjen, og Stadlandet i det fjerne. Hører du på værmeldinga, så kommer stadig ordene "ved Stad". Vel, det er altså her...

Then over to something completely different...I've never tried much of patchwork/quilting...too fiddly, I guess! But Gina had a tutorial for a christmas tree, and I just had to try! Fun!! I'm not happy about the binding- I've never done it before, and didn't read the instructions (from one of my many quiltbooks...) until after I'd done it-LOL! I also wish I had some other fabric for the tree. But all in all- I like it:-)
Så over til noe helt annet...jeg har aldri vært spesielt interessert i lappeteknikk/quilting...litt for mye dill, tror jeg! (mn jeg syns det er veldig fint!) Men så hadde Gina en beskrivelse på hvordan du skulle sy juletrær, og jeg bare måtte prøve! Det var moro! Jeg er ikke helt fornøyd med lukkekanten- har jo aldri gjort det før- og leste ikke instruksjonene (som jeg fant i en av mine mange lappeteknikkbøker...joda, jeg har en bunke...) før etter at jeg var ferdig! Typisk meg..;-) Skulle også gjerne hatt treet i et anet grønt stoff. Men- stort sett er jeg fornøyd:-)

The star needs a bit more "bling", I think I will add some beads to it. It's a bit pale now. I also added a few applique parcels, and a tiny "welcome" sign. Will be nice to keep on the wall for Christmas.
Stjerna i toppen trenger litt mer dill, tror jeg får finne enten perler eller paljetter, den er litt for bleik. Jeg har også applikert på litt pakker og et "velkommen" skilt i nedkant. Blir fin på veggen i ganga i jula.Have a great day!
Ha en flott dag!

Tuesday, September 21, 2010

...gone fishin'...
pattern: I found one on internet more than 3 years ago...but it's not there anymore!
ETA: It was called "Tesselating fish"!
yarn: Østlandsgarn, 50gr=100m, 100%wool, will felt if not treated gently!
colours:
-dark green 212, 6 balls, 14 fish
-light green 262, 6 balls, 14 fish
-petrol 234, 3 balls, 7 fish
-blue 225, 6 balls, 14 fish
-light blue 244, 6 balls, 14 fish
-red Falk, 2 balls, 5 fish
-orange Falk , 1 ball, 2 fish
Total of 70 fish, sewn together 7x10.
Size: 125cmX195cm/ 50"x78"
A very simple crochet shell edging.
needles: 3.5mm
Started 3 years ago...but rather quick to knit once I started! Less than an hour per fish. And finished now because I need the leftover yarn for mittens:-)
Right now it's lying out on the porch, I've washed it, and just stretched it a little.
Fun project;-)

Jeg har vært på fisketur...og resultatet ble et ulteppe på 125x195 cm! Jeg har prøvd å finne mønsteret igjen på nettet, men det er helt borte, jeg finner mange ferdige tepper, men ikke mønsteret. Begynte på dette for tre år siden, så ble det lagt på vent...men nå trengte jeg garnet til votter! Så da var det best å få det ferdig. Det var moro når jeg først fikk begynt! Nå ligger det til tørk ute på verandaen, det fikk en tur i vaskemaskinen igårkveld.
My view a few days ago. The rainbow is to remind me of my next project...I've been asked to sew a christeningdress for a lottery! I have all the fabrics, and a plan inside my head...;-)
Utsikten for noen dager siden. Fint å ha regnbuen for å minne meg om neste prosjekt...jeg er blitt spurt om å sy en dåpskjole til en utlodning! Har stoffene klare, og en plan tar form inni hodet mitt...;-)
Have a great day!
Ha en flott dag!