Thursday, June 17, 2010

award...

I got this award from Caffeine Girl ! Thank you so much! Sorry I haven't responded earlier...I'm always late with such things...

The rules are as follows:

I tell you 10 things you may not know about me, and then I nominate 10 other people for the award.1: I don't like gardening. I've always wanted to like it, but it seems it can't be forced...I've always envied my sister who likes to garden and have a nice one!2: My grandmother taught me to crochet long before I started school. And my mom let me use the sewingmachine quite early. So I've been doing some kind of crafts for more than 40 years now...3: I prefer autumn. Spring is too fresh, summer is too hot and winter is too long. Autumn is just perfect;-)4: I'm not very fond of travelling, although I'd love to go back to Iceland! It's a great country with great people! The wool's not bad either...;-D5: I love to drive.6: I need a cup of tea in the morning! But I never drink coffee.7: My favourite book has to be Celia Garth by Gwen Bristow. I've read it every summer when I went home, but my mom gave it to me, so I've started it over again today, since summerholidays started today!8: Still haven't found out properly how Ravelry works...9: I hate math. That's probably why I haven't tried designing my own patterns! Too much fuss to get the numbers right-LOL!10: I'll be watching the Royal Wedding in Stockholm this weekend...If the boys want to watch football, they'll have to use the sea house;-)And there came Mr.Black to inspect. He jumped up on my shoulders and is wrapping himself around my neck as a scarf...Passing this award on is hard- there are too many great blogs/bloggers out there! I think I'll pass...

Have a great day!

Thursday, June 03, 2010

Weaving

I told you I've been learning how to weave this winter? We're done. Here's half of it! It was really fun. At first it seemed a bit boring...but then I started to understand how it worked, so now I don't want to stop;-)

Jeg har vel fortalt at jeg har gått på vevkurs i vinter? Nå er vi ferdige. Og her er litt av resultatet! Det var skikkelig moro. Det tok litt tid før det ble interessant, men så begynte jeg å forstå hva som skjedde, så nå har jeg ikke lyst til å stoppe!
A scarf...wool warp and alpaca weft. The pattern is called "gåsauge" (goose's eye), at least locally. Haven't found the right terms in English yet...

Vi vevde et skjerf...ull renning og alpakka innslag. Mønsteret her kalles "gåsauge", ihvertfall lokalt. Å finne de rette orda på engelsk,er vrient!

This is a tiny little thing woven in "Rosebragd"or Rosengang. Linen yarn, and very fin to weave. It is possible to get a lot of different, small patterns. I hadn't planned on weaving this much here, so the white border looks rather odd...
Dette er noe småtteri som blir kalt "rosebragd/rosengang". Bomull i renningen, og lin i innslaget. Jeg skulle bare veve en liten prøve for å ha prøvd det...men så ble det så moro og variert at det ble litt mer enn jeg hadde tenkt! Det hvite passer ikke helt inn...

Then there is "posevev" or dobbeltvev. This one is woven in the round- sounds impossible, but it works! It's been used to weave wool blankets too, but then with one open side. I used an old pair of jeans as weft, the warp is some sturdy cotton. It's not done yet, I need to add handles, and also a lining, I think.
Så var det "poseveven", eller "dobbeltvev", som det vel heter. Den er vevd som en pose. Det høres helt umulig ut, men det fungerte! Moro. Vet at teknikken har vært brukt på ulltepper også, emn da med bukt i ene sida. Jeg brukte dongeri til innslag, renningen er en kraftig bomull. Den er ikke helt ferdig enda, må lage ei hank, og kanskje sette i et fór.
I still have some more that has not been cut off the looms yet, because not all of us are done. We were 4 that took a beginner's class here. We started in October. We should have been done a month ago...but the winter was so long and cold that we didn't want to sit there weaving!
Jeg har fremdeles noe der inne som ikke er klippet ned enda, for det var ikke alle som var helt ferdige. Vi var fire stykker som gikk på nybegynnerkurset hos Reidunn på Eid Miljø, med start i oktober. Vi skulle vært ferdige for en månedsiden, men det ble litt for lite der inne i vinter- det var jo iskaldt!- og så har ei av de andre skiftarbeid, så det ble ikke riktig hver uke vi kunne inn.
-------------------------------
A few weeks ago I got a call from my FIL's cousin J. Her cousin A. had passed away, and she was emptying her house. A. was a skilled weaver and seamstress, and J. wondered if I might be interested in her loom? "Yes, please!" So the next day hubby and I went driving to pick it up. It's and old one, and it even had a couple of meters of warp. It's not very big, but it's heavy! I've put it up in the basement, but haven't had time to do much about it, before now. So Tuesday morning I sat down and wrote down the pattern. Turns out it was rosengang, but meant for a rug. So I started cutting some old, well worn sheets to use as weft.
For noen uker siden fikk jeg telefon fra kusinen til svigerfar, J. Hun hadde en kusine, A., som nettopp var død, og nå skulle J. tømme huset hennes. A. hadde både vevd og sydd mye opp igjennom årene, og J. lurte på om jeg kunne være interessert i veven hennes? "ja, gjerne!" Så dagen etter kjørte gubben og jeg oppover og fikk lasta inn i bilen. Veven stod ferdig oppsatt, emd etpar meter renning. Den er gammel og tung, men ikke så veldig stor. Jeg har satt den opp i kjelleren, men har ikke hatt tid til å se på den før nå. Men tirsdag satte jeg meg til å knytte fram og kontrollere hovlinga. Det viste seg å være rosengang, men beregnet på golvtepper. Så jeg klippet opp etpar gamle, falma, utvaska dynetrekk.


Blueish and white
Blålilla og lyst.I tried to get a pattern
Jeg prøvde å få til et mønster.


It isn't very much, but fits perfectly in our little guest restroom!
Det er ikke så mye, men den passer perfekt på gjestedoen!


So, that's what I've been up to lately;-)
Så det er dette jeg har holdt på med i det siste;-)Have a great day!
Ha en flott dag!