Wednesday, July 29, 2009

Hi there!


How's your summer? Mine's been busy, as usual, it started out slow and cold and wet, but then we got lots of sun and warm weather, and managed to get the haying done in record time! Got a lot of hay too. The barn smells so fresh!


Hei! Korleis har sommaren vore? Vi har hatt det travelt, som vanleg, det begynte seint og kaldt og vått, men so kom sola og varmen, og vi fekk gjort unna høyinga på rekordkort tid! Fekk mykje høy også, pluss nokre rundballar. Løa luktar så godt!


Today's view...

dagens utsikt...


As I've told you before, we've got a kitchengarden this year, but I'm not particularily fond of gardening...However, I love to be able to pick fresh vegetables every day! We have lots of lettuce, the carrots are coming along nicely, there are sweet peas, radishes, spinach, some strawberries and raspberries, and a lot more. My green curtain has been filled with cucumbers, and now the tomatoes are starting to get red, they are so sweet in salads, and we've eaten a lot of salads lately!

Eg har vel sagt det før, men vi har altså ein kjøkenhage i år, sjølv om eg ikkje er særleg glad i hagearbeid...Derimot er eg svært glad i å kunne gå ned og plukke ferske grønsaker kvar dag! Vi har hatt mykje salat, gulrøtene kjem flott, der er sukkererter, reddiker, spinat, litt jordbær og bringebær, og mykje meir. Det grøne gardinet mitt er fullt av agurkar, og no byrjar tomatane å verte raude, dei er so søte og gode i salater, og vi har ete mykje salat i det siste!
The biggest problem has been to keep these wet enough!

Største problemet har vore å klare å halde dei fuktige nok!


Here are my roots: parsnip, root parsley and carrots. I finally got around to weeding them and they grow like crazy.

Her er nokre av røtene: pastinakk, persillerot og gulrøtter. Eg fekk omsider grassa dei, og då vaks dei som galne!Here are the tomatoes!

Her er tomatane!

Then for something totally different...a spider...

Så over til noko heilt anna... ein edderkopp...Ruth made a pair of great socks, pattern is found as a Ravelry-download
here, and I found out these would be great for the boys! So I made one pair in a light grey and one pair in a darker grey for DS1 and DS2, substituting the vine pattern for a broken rib pattern (simple: round one- knit all stitches, round 2- knit 3, purl 1. Repeat those two rounds.) DS2 got the spider on the back of his leg, DS1 got it on the side. Fun pattern, and very fast. They are knit with
Viking Frøyagarn, knit two-at-a-time, toe-up, magic-loop, on 2.5mm needles. I like the yarn,it's a blend of 80%wool, 20%nylon, gauge26st=10cm. Seems very soft, but I'm not sure about durability yet.

And not one proper photo of the whole sock!


Ruth har strikka eit par flotte sokkar- følg linkane over-og eg fann ut at dei ville vere flotte til gutane! Så eg strikka eit par i lysgrå til han på snart 16, og eit par i litt mørkare til han på 17. I staden for bladmønsteret som var på originalen, strikka eg eit enkelt ribbemønster: omg.1:strikk alle maskene rett, omg.2: strikk 3m rett, 1 maske vrang. Yngsten fekk edderkoppen bak på leggen, eldsten fekk han på sida. Det var eit morosamt mønster, og lett å strikke. Eg brukte Viking Frøyagarn, strikka begge på ei gang med magic-loop, og frå tåa og opp (følgde møsteret, det hadde ein uvanleg hæl, forresten). Brukte som vanleg pinne nr. 2.5mm. Garnet var mjukt og godt å strikke med, men eg veit ikkje korleis det held seg enda.


Og ikkje eit einaste skikkeleg bilete av heile sokkane!
I've been knitting more...Sockamania had a catch-up-month which suited me well...these are the "get fruity" socks that I didn't knit when we first got the pattern. They were intended for my sister, but...well, I've "conquered" the toe-up construction, two-at-a-time, magic-loop, and now finally short-row-heels...BUT...I haven't figured out how to get them the right lenght yet-LOL! Somehow I find it a lot easier to determine lenght when I knit top down!


Eg har strikka meir...Sockamania-klubben hadde ikkje noko nytt mønster denne månaden, vi fekk istaden høve til å gjere erdig eit par vi ikkje hadde fått ferdig før...og dette mønsteret hadde ekki ikkje strikka før. Dei var egentleg tenkt til søstra mi, men...vel, eg har endeleg mestra tå-opp, to-på-ein-gong, magic-loop(norsk namn???)(magisk løkke høyrest litt pussig ut;-)), og no endeleg "short-row"hælen( her og manglar eg eit fornuftig norsk ord!)... MEN...eg har ikkje funne ut korleis eg skal få rette lengda på dei-hehe! Det er mykje lettare å finne lengda når eg strikker frå toppen og ned!

And finally- Owls!!! I've always had a crush on owls, and I loved this pattern when I was saw it. I didn't care much for the construction though...it was way too tight for my liking. So instead I made a jacket out of it, using two different grey colours together on 6mm needles, I think it was.
I started with a provisional cast-on, just below the owls, did those according to pattern- adding a few stitches for the buttonband-but I had to knit a couple more rows for the nec, otherwise it would have been too wide. Then I picked up and knitted the body down, and added a few short rows to the back just before the hem to make it a little bit longer in the back. Found some buttons, but only had enough of the small ones to give 5 owls eyes... I really like this sweater, and I've used it a lot. The yarn is something I got from my mum, a sweater she had knitted but not finished, that would not fit me. It was grey and white, so I ripped it and used the grey together with something I had in my stash. I still have quite a lot of white.


Og så har eg endeleg strikka Ugler! Eg har alltid likt ugler, og samla på dei, og dette mønsteret likte eg med det same eg såg det, bortsett frå fasongen- den vart litt for trang... Så istaden strikka eg ei jakke i to gråfarger saman på p.nr 6, trur eg det var. Eg begynte med eit førebels opplegg, like under uglene, strikka dei etter mønsteret, men så strikka eg fleire omganger på bærestykket, og felt litt annleis for ikkje å få den for vid i halsen. Deretter plukka eg opp masken og strikka nedover til den var lang nok. Auka litt i sidene, og strikka den litt lengre bak. Eg fant nokre knappar, men hadde berre 10 av dei små, så det vart berre auge på 5 av uglene... Eg likar jakka kjempegodt, og har allereie brukt ho eindel. Garnet fekk eg frå mor mi, ho hadde strikka ei jakke i grått og kvitt som ikkej var montert, og ho passa heller ikkje til meg. Eg rekte ho opp igjen og brukte garnet saman med noko grått eg hadde på lager. Eg har framleis alt det kvite att.


This last photo was taken on June22nd at 10:20pm...still bright as day...We are getting darker nights now...

Dette biletet vart teken 22.juni kl. 22:20...det er framleis lyst som dagen...men no vert det raskt mørkare...

DS1 had a friend visiting for a few days, and this weekend they went to Malakoff Rock Festival
and had a great time. They came home by bus both Friday and Saturday, because I didn't want them to stay at the camp there.
Here is a happy boy...

DS2 and DD1 and I went to see "Harry Potter"...a great movie( but I like the books better...)


Hubby is back in Houston, I've sent him a mail with adresses for a few yarnstores(Thanks for the suggestions, Mary!), but I don't know if he will go...He has DD2 with him,she turned 12 a few days ago, she'll spend 4 weeks with him. They already had to find a bookstore to find her some more books, because she had read those she brought with her from home! So far she likes it, but she thought it was hot!!!
She got a pair of steeltoed shoes and a helmet, so she can go with him to the worksites.


Eldsten hadde ein kamerat på besøk nokre dagar, og dei var på Malakoff i helga, det hadde vore heilt topp! Dei kom heim med buss både fredags-og laurdagskvelden, for eg hadde ikkje lyst til å la dei vere på campingen heile helga. Han stakk nasa fram i avisene...(håpar lenka over virka...)

Eg tok med dei andre to på Harry Potter...ein flott film (men eg liker bøkene betre...)


Gubben er tilbake i Houston. Eg har sendt han ein mail med diverse adresser til garnbutikkar (takk til Mary!), men eg veit ikkje om han får tida til å kike innom...Han har yngstedattera med seg- ho som vart 12 for nokre dagar sidan-ho skal vere ilag med han i 4 veker. Dei har allereie måtta finne ein bokhandel, for ho hadde lest ut dei bøkene ho hadde med seg! So langt likar ho seg, men det var heitt!!! Ho har fått eit par vernestøvlar og ein hjelm, så ho kan vere med han på verkstaden.


Oh, well, enough ramblings...Have a great day,everyone:-)
Jaja, nok vas! Ha ein flott dag!