Saturday, July 24, 2010

13!

My youngest turned 13 today! Happy Birthday, Åshild:-)

Da var minstejenta også tenåring. Gratulerer med dagen, Åshild:-)

Wednesday, July 21, 2010

...looking for summer...

We went looking for the sun, trying to escape the rain...and landed in Aurland. It is 4-5 hours away, deep into a fjord, with steep mountainsides and a nice little town. We met up with friends at a campingplace, where we rented a cabin . Saturday evening the weather was warm and we sat outside till well past midnight, barbequing and talking. Very nice.

On Sunday we went for a drive up in the mountains, to Østerbø Fjellstove, a very nice place. Our friends went back home that afternoon, and the boys went downtown to the hotel to watch the footballfinals between Spain and Holland. The girls and I walked back to the cabin, where they went for a swim in Aurlandselva. It was icy cold! And the weather turned colder...


Vi reiste for å prøve å unnslippe regnet...og havnet i Aurland. Det er ca. 4-5 timer herfra, langt inne i fjorden, med bratte fjell og et koselig sentrum. Vi traff et venepar på en campingplass der vi leide ei hytte. Det var varmt og fint lørdagskvelden, og vi satt ute med grillen til godt over midnatt.
Søndag kjørte vi opp til Østerbø Fjellstove. De andre reiste hjem på kvelden mens gutta gikk ned på hotellet for å se på finalen i fotballVM.Jentene og jeg gikk tilbake til campingplassen, og de badt i elva. Iskaldt! Og så skya det over... This is Aurland. See that farm up in the mountainside?

Aurland sentrum. Legg merke til gården oppi fjellsida!
It's steep here...this is close to the fjord...
Det var bratte fjell her, dette er like ved sentrum.

...and here were on Monday morning, driving Aurlandsvegen, we came to the farm from that first photo...it is so steep you can grow potatoes on both sides;-)
...og her har vi kommet til mandag morgen, på vei opp Aurlandsvegen, bratt, smalt og flott!!!(men vi torde ikke la den ferske sjåføren kjøre!)Her er vi omtrent ved den gården som var på det første bildet. Det er så bratt at du kan dyrke jorda på begge sider;-)

View over Aurland.
Utsikt over Aurland.


...and this is over the mountain again.
..og her er vi på fjellet igjen.
We came to Skjåk on Monday afternoon, after stopping at the bakery in Lom, where they have the best bread ever! We've stopped there several times, and it is such a special place! Mmmm, the smell of fresh bread!
The kids wanted to try rafting, and Skjåk rafting was next to where we slept, so off they went, at 9pm, they came back a little before midnight, and had a great time!
Vi kom til Skjåk mandag ettermiddag, etter å ha kjørt Aurlandsegen, til Turtagrø, via Bøverdalen til Lom. Der stoppa vi på bakeriet. De har nydelig steinovnsbakte brød der! Vi har stoppet og handlet mange ganger- det er sånn at vi ser på klokka og lurer på om vi rekker det før de stenger!
Ungene hadde lyst til å prøve rafting, og siden Skjåk Rafting holdt til like ved der vi overnatta, ble det til at de fikk lov. De starta i 9-tida på kvelden, og var tilbake litt før midatt, og storkoste seg!
Here they are, with guide Bjørn Ola.
Her er de, med guide Bjørn Ola.

This is where the pictures came in the wrong direction...
Og så er jo bildene i feil rekkefølge...

Getting ready...and listening to all the safetyrules...
Gjør seg klare...og lytter til sikkerhetsreglene...


Here they are, waiting for the guide to arrive.
Her står de og venter på guiden. Han hadde egentlig fått fri for kvelden...
We woke up Tuesday morning to a pouring rain...Skjåk is one of the driest places in Norway, so everyone there was thrilled that it finally rained! But we decided to drive back home. Hubby baled a few more bales of grass, but we are still waiting for it to get dry enough for hay. So instead of staying at home looking into the rain, we went to see my MIL over the weekend. Hubby is now back in China, DS1 is working at Selja, DS2 is staying with grandma, and the girls are still asleep...

Vi våkna tirsdag til øs pøs regnvær...Skjåk er egentlig et av Norges tørreste steder, så folk der var jo overlykkelige over regnt! Men vi fant ut at vi skulle kjøre hjem. Gubben fikk pressa non flere rundballer, men det er fremdeles utelukket å tenke på høytørk. Så vi tok en snartur opp til svigermor. Kunne like godt sitte der og glo ut i regnet, som å sitte hjeme og glo ut i regnet!
Nå er gubbn tilbake i Kina, Eldsten er begynt i sommerjobb på Selja, #2 er igjen hos farmor, og jentene sover...

Today's view...
Dagens utsikt...
...but here is some of the wool at the monastery a month ago. They are doing an exellent job out there, grazing and fertilizing.
...men her er litt av ulla ved klosteret for en måneds tid siden. De gjør en kjempejobb der ute med beiting og gjødsling.
Here is a little video of the rafters;-)
En liten videosnutt av rafterne til slutt;-)


Have a great day:-)
Ha en flott dag!

Thursday, July 08, 2010

..looking for the wool...

It is quite convenient to have an extra chauffeur in the family! On Sunday, when hubby was busy with the tractor and the haybales, the rest of us went hiking. The sheep "ran away" a couple of weeks ago, so I wanted to see where they were, if they had found their usual spot. We hiked to the nearest top, and the kids didn't want to go any further, so the girls ran down through the fenced area, and the boys went back to the car and drove back home. I started walking...

A couple of hours later I had located the sheep, they seemed to be all, and I decided to call the son and ask if he would pick me up in Rimstaddalen, ( about 45 minutes by car, but five hours by feet.), instead of going back the same way. He was happy to drive!


(He did some fishing too, in the fjord here at home. Thisis a pollock. 1 meter long, and 6.5 kilos. A lot of good dinners in that one!)


Det er ganske greit å ha en ekstra sjåfør i familien! På søndag var gubben opptatt med å kjøre inn høyballer, så resten av oss gikk på fjelltur. Sauene stakk av for etpar uker siden, så jeg ville opp og se hvor de var, og om hele flokken gikk samla der de pleier å gå. Vi gikk opp på Tua, som ligger rett opp bak huset, men da var ungene lei, så jentene løp ned gjennom beitet, mens guttene gikk tilbake til bilen og tok den ned. Jeg begynte å gå...

Etpar timer senere hadde jeg funnet sauene, og fant ut at jeg kunne ringe sønnen og få ham til å hente meg i Rimstaddalen, så slapp jeg å gå tilbake samme vei! Det er ca 45 min. med bil, men jeg bruker 5 timer å gå... Uansett, han var ikke vanskelig å be...;-)!

( Han har forresten fisket litt også...seien tok han her i fjorden, den var en meter lang og veide 6.5 kg. Mange gode middager der!) This is a stonebridge on the way to Rimstaddalen. I like these. There are quite a few around.

Slike steinbroer finnes det endel av. Denne er på veien mellom Rimstaddalen og Berstad, langs den gamle postveien. Syns de er så fine!
This photo should have been at top...this is the view of our farm from Tua, the nearest top where the girls ran down. It is steep, but not as bad as it might look here...;-)
Dette bildet skulle jo vært øverst...her er utsikten ned mot gården og fjorden fra Tua. Det var her jentene løp ned. Det er bratt, men ikke fullt så gale som bildet kan gi inntrykk av...;-)

Our view...again...
Utsikten vår...igjen...


I tried to upload a video from Kongsvarden, where the sheep went. There's a lot of noise on it- I only heard the sheeps bells, not the wind... The high cliff- the peak- is Hornelen, the highest sea cliff in Northern Europe. It is supposed to be a meetingplace for the witches at summersolstice and also at Christmas (probably winter solstice.)
Jeg har prøvd å legge inn en video her, fra Kongsvarden, der sauene gikk. Det er mye bråk på den- jeg hørte bare sauebjellene da jeg spilte det inn-ikke vinden... Den høye klippen er Hornelen, NordEuropas høyeste sjøklippe. Det sies at heksene samles til ting på Hornelen både ved sommersolverv og vintersolverv.

I do knit... am done with a pair of socks for hubby, and have started another pair, I was going to upload the photos, but blogger took for ages to upload the few here, so the knitting will have to wait... We are also still waiting for summer here, it's been rather cold and wet so far. No chance of drying any hay yet... But the strawberrypatch is looking good! A little more sun, and there will be lots of berries:-)
Jeg strikker faktisk fortsatt...har nettopp blitt ferdig med et par sokker til gubben, og har begynt på et nytt par, meningen var å legge inn et bilde, men det tok en evighet å laste opp, så jeg gav meg på det! Vi venter på sommeren også, det har vært kjølig og vått så langt, og ikke vær til høytørk. Men jordbærene ser braut! Bare vi får litt varme nå, så blir det masse bær!
Have a great weekend!
Ha en flott helg!
I couldn't figure out how to change the date...I started writing Thursday, but now it's Friday- actually two hurs into Saturday...

Thursday, July 01, 2010

18!!!

18!
Happy Birthday, DS1, and congratulations on your driver's license too:-) Drive carefully! Så er han 18! Og tok lappen på dagen. Hvordan i all verden skjedde det??? Det er jo ikke lenge siden han lå i vogna og sov...

have a great day!
Ha en flott dag!