Wednesday, July 29, 2009

Hi there!


How's your summer? Mine's been busy, as usual, it started out slow and cold and wet, but then we got lots of sun and warm weather, and managed to get the haying done in record time! Got a lot of hay too. The barn smells so fresh!


Hei! Korleis har sommaren vore? Vi har hatt det travelt, som vanleg, det begynte seint og kaldt og vått, men so kom sola og varmen, og vi fekk gjort unna høyinga på rekordkort tid! Fekk mykje høy også, pluss nokre rundballar. Løa luktar så godt!


Today's view...

dagens utsikt...


As I've told you before, we've got a kitchengarden this year, but I'm not particularily fond of gardening...However, I love to be able to pick fresh vegetables every day! We have lots of lettuce, the carrots are coming along nicely, there are sweet peas, radishes, spinach, some strawberries and raspberries, and a lot more. My green curtain has been filled with cucumbers, and now the tomatoes are starting to get red, they are so sweet in salads, and we've eaten a lot of salads lately!

Eg har vel sagt det før, men vi har altså ein kjøkenhage i år, sjølv om eg ikkje er særleg glad i hagearbeid...Derimot er eg svært glad i å kunne gå ned og plukke ferske grønsaker kvar dag! Vi har hatt mykje salat, gulrøtene kjem flott, der er sukkererter, reddiker, spinat, litt jordbær og bringebær, og mykje meir. Det grøne gardinet mitt er fullt av agurkar, og no byrjar tomatane å verte raude, dei er so søte og gode i salater, og vi har ete mykje salat i det siste!
The biggest problem has been to keep these wet enough!

Største problemet har vore å klare å halde dei fuktige nok!


Here are my roots: parsnip, root parsley and carrots. I finally got around to weeding them and they grow like crazy.

Her er nokre av røtene: pastinakk, persillerot og gulrøtter. Eg fekk omsider grassa dei, og då vaks dei som galne!Here are the tomatoes!

Her er tomatane!

Then for something totally different...a spider...

Så over til noko heilt anna... ein edderkopp...Ruth made a pair of great socks, pattern is found as a Ravelry-download
here, and I found out these would be great for the boys! So I made one pair in a light grey and one pair in a darker grey for DS1 and DS2, substituting the vine pattern for a broken rib pattern (simple: round one- knit all stitches, round 2- knit 3, purl 1. Repeat those two rounds.) DS2 got the spider on the back of his leg, DS1 got it on the side. Fun pattern, and very fast. They are knit with
Viking Frøyagarn, knit two-at-a-time, toe-up, magic-loop, on 2.5mm needles. I like the yarn,it's a blend of 80%wool, 20%nylon, gauge26st=10cm. Seems very soft, but I'm not sure about durability yet.

And not one proper photo of the whole sock!


Ruth har strikka eit par flotte sokkar- følg linkane over-og eg fann ut at dei ville vere flotte til gutane! Så eg strikka eit par i lysgrå til han på snart 16, og eit par i litt mørkare til han på 17. I staden for bladmønsteret som var på originalen, strikka eg eit enkelt ribbemønster: omg.1:strikk alle maskene rett, omg.2: strikk 3m rett, 1 maske vrang. Yngsten fekk edderkoppen bak på leggen, eldsten fekk han på sida. Det var eit morosamt mønster, og lett å strikke. Eg brukte Viking Frøyagarn, strikka begge på ei gang med magic-loop, og frå tåa og opp (følgde møsteret, det hadde ein uvanleg hæl, forresten). Brukte som vanleg pinne nr. 2.5mm. Garnet var mjukt og godt å strikke med, men eg veit ikkje korleis det held seg enda.


Og ikkje eit einaste skikkeleg bilete av heile sokkane!
I've been knitting more...Sockamania had a catch-up-month which suited me well...these are the "get fruity" socks that I didn't knit when we first got the pattern. They were intended for my sister, but...well, I've "conquered" the toe-up construction, two-at-a-time, magic-loop, and now finally short-row-heels...BUT...I haven't figured out how to get them the right lenght yet-LOL! Somehow I find it a lot easier to determine lenght when I knit top down!


Eg har strikka meir...Sockamania-klubben hadde ikkje noko nytt mønster denne månaden, vi fekk istaden høve til å gjere erdig eit par vi ikkje hadde fått ferdig før...og dette mønsteret hadde ekki ikkje strikka før. Dei var egentleg tenkt til søstra mi, men...vel, eg har endeleg mestra tå-opp, to-på-ein-gong, magic-loop(norsk namn???)(magisk løkke høyrest litt pussig ut;-)), og no endeleg "short-row"hælen( her og manglar eg eit fornuftig norsk ord!)... MEN...eg har ikkje funne ut korleis eg skal få rette lengda på dei-hehe! Det er mykje lettare å finne lengda når eg strikker frå toppen og ned!

And finally- Owls!!! I've always had a crush on owls, and I loved this pattern when I was saw it. I didn't care much for the construction though...it was way too tight for my liking. So instead I made a jacket out of it, using two different grey colours together on 6mm needles, I think it was.
I started with a provisional cast-on, just below the owls, did those according to pattern- adding a few stitches for the buttonband-but I had to knit a couple more rows for the nec, otherwise it would have been too wide. Then I picked up and knitted the body down, and added a few short rows to the back just before the hem to make it a little bit longer in the back. Found some buttons, but only had enough of the small ones to give 5 owls eyes... I really like this sweater, and I've used it a lot. The yarn is something I got from my mum, a sweater she had knitted but not finished, that would not fit me. It was grey and white, so I ripped it and used the grey together with something I had in my stash. I still have quite a lot of white.


Og så har eg endeleg strikka Ugler! Eg har alltid likt ugler, og samla på dei, og dette mønsteret likte eg med det same eg såg det, bortsett frå fasongen- den vart litt for trang... Så istaden strikka eg ei jakke i to gråfarger saman på p.nr 6, trur eg det var. Eg begynte med eit førebels opplegg, like under uglene, strikka dei etter mønsteret, men så strikka eg fleire omganger på bærestykket, og felt litt annleis for ikkje å få den for vid i halsen. Deretter plukka eg opp masken og strikka nedover til den var lang nok. Auka litt i sidene, og strikka den litt lengre bak. Eg fant nokre knappar, men hadde berre 10 av dei små, så det vart berre auge på 5 av uglene... Eg likar jakka kjempegodt, og har allereie brukt ho eindel. Garnet fekk eg frå mor mi, ho hadde strikka ei jakke i grått og kvitt som ikkej var montert, og ho passa heller ikkje til meg. Eg rekte ho opp igjen og brukte garnet saman med noko grått eg hadde på lager. Eg har framleis alt det kvite att.


This last photo was taken on June22nd at 10:20pm...still bright as day...We are getting darker nights now...

Dette biletet vart teken 22.juni kl. 22:20...det er framleis lyst som dagen...men no vert det raskt mørkare...

DS1 had a friend visiting for a few days, and this weekend they went to Malakoff Rock Festival
and had a great time. They came home by bus both Friday and Saturday, because I didn't want them to stay at the camp there.
Here is a happy boy...

DS2 and DD1 and I went to see "Harry Potter"...a great movie( but I like the books better...)


Hubby is back in Houston, I've sent him a mail with adresses for a few yarnstores(Thanks for the suggestions, Mary!), but I don't know if he will go...He has DD2 with him,she turned 12 a few days ago, she'll spend 4 weeks with him. They already had to find a bookstore to find her some more books, because she had read those she brought with her from home! So far she likes it, but she thought it was hot!!!
She got a pair of steeltoed shoes and a helmet, so she can go with him to the worksites.


Eldsten hadde ein kamerat på besøk nokre dagar, og dei var på Malakoff i helga, det hadde vore heilt topp! Dei kom heim med buss både fredags-og laurdagskvelden, for eg hadde ikkje lyst til å la dei vere på campingen heile helga. Han stakk nasa fram i avisene...(håpar lenka over virka...)

Eg tok med dei andre to på Harry Potter...ein flott film (men eg liker bøkene betre...)


Gubben er tilbake i Houston. Eg har sendt han ein mail med diverse adresser til garnbutikkar (takk til Mary!), men eg veit ikkje om han får tida til å kike innom...Han har yngstedattera med seg- ho som vart 12 for nokre dagar sidan-ho skal vere ilag med han i 4 veker. Dei har allereie måtta finne ein bokhandel, for ho hadde lest ut dei bøkene ho hadde med seg! So langt likar ho seg, men det var heitt!!! Ho har fått eit par vernestøvlar og ein hjelm, så ho kan vere med han på verkstaden.


Oh, well, enough ramblings...Have a great day,everyone:-)
Jaja, nok vas! Ha ein flott dag!


20 comments:

Mary said...

Glad to see you are finally feeling some garden love. Seems like nothing is happening and then all of a sudden the harvest comes in at all once.

LOVE the spider socks! I'm looking for some sock patterns for Fall. The Owl cardigan is so sweet.

Ninne said...

Hey you!

Så nyydelig solnedgang og koselig å lese om hvordan sommeren din er, og så sååå masse flott håndarbeid! Edderkoppsokker, det ser gøy ut, kanskje jeg skal strikke sånne til datteren min og i beste fall få henne til å le og ikke hyle av skrekk, som hun ellers gjør? Grublegruble. Nå vet jge jo hvor jeg finner dem!

Ha en fortsatt fin sommer, Marit!

Sandie Knapp said...

I can't tell you how fortunate you are to have a thriving garden, and to have your haying done already. Here, my garden struggles to survive, and we have not even begun to mow the hay, let alone bale it up, because the rain just will not end. We are finally getting some warmer weather, but still there is the rain every other day. Not good for haying.

I have never learned toe-up sock knitting, and I failed miserably at the short row heel, and knitting 2 socks at a time, magic loop didn't work for me either. So I congratulate you for all of those accomplishments.

Your sweater is perfect. I love the color, I love your little "owls" and it looks fantastic on you! A big thumbs up lady!!! :)

Heidelweiss said...

So great to see you back! Sounds like your summer has been fabbity fab! LOVE the knits-I, too, have a crush on owls. Aren't they cute?! I really can't tell you how beautiful I think the place you live is. If I ever get the chance, I must visit. It's truly stunning.

Melanie said...

Hi Marit, the socks are fabulous. I think my son would love them too. The owl cardigan is so beautiful in the yarn you chose. You have been working hard- a full barn too. :-)

We are still having a wet Summer. At the beginning of the year we were forcast "a barbecue summer" now we are seeing photos of camp sites flooded in the Lake District with floating tents.

Well done for persevering with your vegetable garden. It does look good and I'm sure everything is so much tastier being so fresh.

Terry said...

Your knitting is lovely! And the view you have is fabulous! I love that first photo! It would look wonderful blown up and framed on a wall! Enjoy your day! :0)

Britt-Arnhild said...

Herlige sokker!!!! Jeg falt pladask for den med edderkopper :-)

Og så er det jo aldeles nydeig der dere bor da!

YarnThrower said...

Your owl sweater turned out really cute.

I can't believe your garden!! Looks and sounds so great! Mine is just a patch of weeds..... Haven't even had time to look and see if any of the things I planted are actually still growing, though the weeds seem to be thriving..

I am always stunned by the views from your home... Breathtaking!

Ruth said...

Faderullan for en have du har! Jeg syns du sa du ikke var flink med haver? Jeg misunner deg grønnsakene, jeg elsker salat, men her har jeg kun fått to jordbær i avling hittil i år. Sommern ble visst avlyst i år igjen.

Så fine edderkoppene ble. De ble litt skumlere i grått - har sansen for det. Og uglejakken ble lekker også. Jeg måtte også strikke ugler, min ble en ganske så vid genser.
Jeg har nok lagt min tid med ettersittende klær bak meg. Akk ja.

Det er vakkert der du bor. Jeg misunner deg det også. ;)

Ha en fortsatt flott søndag.

Michaela said...

Ooh, thsoe socks are great - add them to my ravelry queue maybe - along with the owl cadigan which is just gorgeous!

STRIKKEMOR(O) said...

Flotte ting du har strikka i sommar! Jakka ser fin ut i fasongen og er veldig kledeleg til deg. Fin sveis forresten! Sokkane med edderkoppmønster ser avanserte ut, så dei må det ha vore litt arbeid med.

Ragnhild said...

Så flittig du har vært i sommer, da! Artige edderkoppsokker! Ja, det ser ut som sønnen hadde det helt topp :D. Min sønn jobbet på Hove og skal jobbe på Øya-festivalen. Det blir mye musikk og moro - og ikke bare jobb :D Til ikke å like haging, syns jeg du har fått til mye! Jeg LIKER å holde på i hagen, men i år har jeg visst ikke fått ett eneste frø i jorda. Hmmmmm! Regnet bøtter ned her østpå, mens Nord-Norge koser seg i sol og varme (det er dem vel unt!!!). Klem til deg

inukshuk71 said...

What lovely knitting you have done lately! You are so prolific! The owl sweater is adorable and suits you very well. The spider socks I might be afraid to wear because I wouldn't want a spider that big, or any spider, on my leg, even if it's a lovely woolen one ;-) Your garden is equally beautiful. Thank you for sharing your beautiful vistas with us.

PJS said...

I have to say, I've always enjoyed looking at your views throughout the year, how much it changes. It's like here, the weather really makes the landscapes! The socks you have done look great. Hope you are enjoying what's left of summer....and the summer garden.

PJS said...

I was going to email, but I can't so I'll have to say it in a comment (which you can delete too btw :) ).

I wouldn't be as bold as to ask you to test knit for me, but I am working on a cabled wrist warmer pattern and I was wondering if you could at least read it through for me when It's done and see if you think it looks right as is easy enough to follow. I can't tell as to me it seems right, I need a outside eye and as the hubby is no knitter and there isnt anyone around who is, I only have bloggy friends left to ask. Would you mind terribly? it's not quite finished yet though, a day or two more.

let me know... thanks marit :)

Andrea said...

The garden looks great. I LOVE the socks and the Owl cardigan. I have that cardigan queued on ravelry. Thanks for the lovely comment you left me.

Congrats on the sewing machine. Girl, don't let that machine intimidate you. Jump right in. Start small and work from there. If you want the names of some good reference books, let me know.

Debra said...

Your owl cardigan is adorable, as are the socks...i am still to start on mine as i have been busy with felting again..:)...the spider pattern is a treat...love them. I hope your hubby spoils you with some new yarn from Houston..That pic of you and the scenery!!! how gorgeous is that :)

Anni said...

Thank you for the birthday wishes on my blog and happy birthday to you although it's a few days late. Love the socks and the grey cardi. And I don't know why i'm writing in English. I should practice my Norwegian.

Berglind said...

Ótrúlega flottir sokkar!! Þú ert komin langt í prjónatækninni, gaman að skoða síðuna þina,
bkv.
Berglind :)

Lillefix said...

Hei på deg og vel overstått sommer! Sauebildet på headingen din er helt nyyyydelig. Og både uglejakka og edderkoppsokkene ble flotte. Nå er ikke jeg noe jakke-menneske, men sokkene kunne ejg nok fort gått løs på. Har forresten nettopp kjøpt 4 hesper pelssaugarn til sokkestrikking. Slitesterkt og mykt. Ulla er fra henne jeg kjøper saueskinn til feller hos, og garnet er spunnet hos Bjørg på det nye spinneriet i Midt-Svartdal der bla. Ninne, Ragnhild og jeg har vært på tur :-) Her hos oss nektet gulrota å vokse i sommer, så vi kan bare vise til noen spinkle stakkars små spirer i grønnsakshagen. Skikkelig nedtur i år...